CBD Może Pomóc w Leczeniu Zaburzeń Związanych z Używaniem Alkoholu

Według nowe badania opublikowanego przez czasopismo Journal of Alcoholism, kannabidiol wykazuje obietnicę jako potencjalna opcja leczenia zaburzeń związanych ze stosowaniem alkoholu.

Badanie kliniczne oraz eksperymentalne zostało opublikowane przez Narodowy Instytut Zdrowia.

„Istnieje duże zainteresowanie terapeutycznym potencjałem kannabidiolu (CBD), niepsychoaktywnego kannabinoidu występującego w roślinach z rodzaju Cannabis”, rozpoczyna streszczenie badania. „Celem obecnego systematycznego przeglądu było scharakteryzowanie istniejącej literatury na ten temat i ocena wiarygodności CBD jako kandydata do farmakoterapii zaburzeń związanych z używaniem alkoholu (AUD)”.

Korzystając z kompleksowej strategii, „zidentyfikowano 303 potencjalnych potencjalnych artykułów, a 12 ostatecznie spełniło kryteria (8 z wykorzystaniem modeli gryzoni, 3 z wykorzystaniem zdrowych dorosłych ochotników i 1 z wykorzystaniem hodowli komórkowych)”.

Zarówno w modelach gryzoni, jak i hodowli komórkowych „stwierdzono, że CBD wywiera neuroprotekcyjny wpływ na niekorzystne skutki alkoholu w hipokampie”.

W modelach gryzoni „stwierdzono, że CBD łagodzi hepatotoksyczność wywołaną przez alkohol, w szczególności stłuszczenie wywołane alkoholem”.

Wreszcie „odkrycia z przedklinicznych modeli gryzoni wskazują również, że CBD osłabia wybór alkoholu wywoływany stresem, samodzielne zażywanie alkoholu, oraz drgawki wywołane odstawieniem alkoholu”.

W badaniach na ludziach „CBD było dobrze tolerowane i nie wchodziło w interakcje z subiektywnymi skutkami alkoholu.

Naukowcy stwierdzili, że „łącznie, biorąc pod uwagę jego korzystny wpływ na szkody związane z alkoholem i fenotypy uzależnień w modelach przedklinicznych, CBD wydaje się obiecującym kandydatem na farmakoterapię AUD. Jest to dodatkowo wzmacniane przez brak odpowiedzialności za nadużycia i jego ogólną, dobrą tolerancję ”.

Badanie kończy się stwierdzeniem, że „Badania przedkliniczne i kliniczne na ludziach są potrzebne, aby określić, czy te pozytywne efekty w systemach modelowych przekładają się w sposób istotny na klinicznie istotne wyniki”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © TritonSeeds.com - Przedstawia portal-blog o Marihuanie, cannabis, konopiach indyjskich, CBD, RSO, THC.