Czy CBD Wywołuje Efekt Otoczenia?

Efekt otoczenia to koncepcja, którą wielu członków społeczności cannabis uważa za prawdziwą. Uważa się, że po połączeniu różnych związków w mieszance roślin konopi indyjskich uzyskuje się wyjątkowe efekty, z których znana jest każda odmiana marihuany. Uważa się, że efekty te pochodzą z interakcji każdego związku z receptorami znajdującymi się w organizmie i mózgu.

Chociaż niektórzy mogą kojarzyć efekty, których doświadczają, z kannabinoidowym tetrahydrokannabinolem (THC), jest to tylko jeden z wielu związków, które zapewniają przyjemne i terapeutyczne rezultaty w każdej odmianie. Potrzeba całego spektrum kannabinoidów, aby stworzyć fizyczne i psychiczne efekty, których szukamy w marihuanie.

Kannabidiol (CBD) jest jedną z najbardziej wyrazistych substancji w tym równaniu. Jak wyjaśniają eksperci, efekt otoczenia jest niemożliwy bez CBD, a także THC i wszystkich innych kannabinoidów i związków występujących w konopiach indyjskich.

Czy efekt otoczenia dotyczy CBD, tak jak THC i cannabis?

Mówi się: „Nie możesz mieć jednego bez drugiego”, a w przypadku efektu otoczenia jest całe mnóstwo innych. Rośliny konopi zawierają ponad 113 znanych kannabinoidów.

Bez jakiegokolwiek związku konopi efekt otoczenia nie osiąga pełnego potencjału. Zamiast otrzymywać całe doświadczenie roślinne, otrzymywałbyś jego ułamek. Jednak doświadczenie wyizolowane z jednego lub tylko kilku związków jest preferowaną metodą dla konsumentów, którzy martwią się interakcjami leków, wolą zamiast tego produkt izolowany lub destylowany.

Dr Saoirse O’Sullivan jest pracownikiem naukowym z siedzibą w Irlandii, z wyróżnieniami, w tym w 2016 roku Międzynarodowym Towarzystwem Badań nad Kanabinoidami Young Investigator of the Year. Dr O’Sullivan, który napisał 26 oryginalnych artykułów, sześć recenzji i trzy rozdziały na temat farmakologii kannabinoidów, pierwszy dowiedział się o efekcie otoczenia związanym z endokannabinoidami i wzrostem związków, takich jak nasycenie palmitoiloetanoloamidu i enzym rozkładający FAAH endokannabinoidów. Uważa się, że enzym pośrednio zwiększa poziom anandamidu, prowadząc do aktywacji receptorów CB1 i CB2 (na które działają konopie indyjskie).

O’Sullivan powiedział, że nowsze badania doprowadziły do ​​rozszerzenia dyskusji na konopie indyjskie i produkty z konopi. „Hipotezę można zastosować do każdego fitokannabinoidu, w przypadku którego wzbogacone ekstrakty zawierające dominujący produkt [THC lub CBD], ale także inne drobne fitokannabinoidy, terpeny lub flawonoidy, mają przewagę nad oczyszczonymi związkami” – wyjaśniła. O’Sullivan powiedział, że może mieć zastosowanie mieszanka fitochemikaliów, w przypadku której skuteczność mieszanki związku jest większa niż pojedynczego związku.

Pozostaje krytyczny brak zweryfikowanych laboratoryjnie badań, które pozwoliłyby określić, czy efekt otoczenia jest rzeczywisty lub tak znaczący, jak wiele osób sądzi. Sytuacja jest zbyt powszechna w przypadku konopi indyjskich, które zmagają się z niewielką ilością badań zweryfikowanych w laboratorium, a jednocześnie mają dziesiątki lat anegdotycznych opinii potwierdzających ustalenia.

„Chociaż anegdota potwierdza hipotezę efektu otoczenia, warto wspomnieć, że wciąż brakuje naukowych lub kontrolowanych danych klinicznych, które mogłyby ją wspierać.” – stwierdził dr O’Sullivan.

Analiza badań nad synergią konopi indyjskich i efektami fitokannabinoidowo-terpenoidowymi z 2011 roku wykazała, że ​​badania potwierdziły tę koncepcję. W raporcie z 2019 roku zawarto podobne ustalenia, argumentując przeciwko wyizolowanym związkom, które mają taki sam efekt, jak połączenie związków znajdujących się w roślinie.

Niestety, wyniki badan oraz analiz nie są jednoznaczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © TritonSeeds.com - Przedstawia portal-blog o Marihuanie, cannabis, konopiach indyjskich, CBD, RSO, THC.