Edukuj, Nie Krytykuj

Edukuj, nie krytykuj. Jak zmienił się pogląd mediów na marihuanę?

W tradycyjnych źródłach medialnych, takich jak stacje informacyjne i gazety, reprezentacja konopi w mediach, które nie są ogólnokrajowe, może określać ogólny stosunek terytorium do legalizacji.

Przez wieki ludzie przedstawiali aspekty naszego codziennego życia w artystycznych wypowiedziach. Migawki popularnej opinii w czasie tworzenia można znaleźć w grach czy malowidłach ściennych.

Dobry barometr opinii publicznej można zmierzyć w różnych formach mediów dostępnych w dzisiejszym świecie.

Podobnie jak ewolucja technologii radykalnie poprawiła jakość oglądania, zawartość zmieniła się z czasem, aby dostosować siebie oraz tematy do aktualnej opinii publicznej. Mimo, że nie ma jednomyślnego poparcia dla legalizacji marihuany, reprezentacja w mediach głównego nurtu zyskała na popularności, mając na celu edukowanie opinii publicznej o pozytywnych skutkach używania konopi indyjskich. Nawet w obszarze, w którym ma miejsce raportowanie o legalizacji marihuany, pojawiają się uprzedzenia, które wpływają na ogólny odbiór artykułu.

Linia czasu ogólnej opinii publicznej na temat legalizacji marihuany ma swoje początki w udanej „Wojnie z narkotykami” Richarda Nixona. Ta kampania ustanowiła konopie indyjskie jako narkotyk Grupy 1 i była tak skuteczna w swojej taktyce terroru, że do 1989 r. 64% Amerykanów postrzegało nadużywanie narkotyków jako problem numer jeden w kraju (wcześniej było to 2-6%).

W ciągu ostatnich trzech dekad nastąpiła znacząca zmiana nastawienia do marihuany ze względu na różne zazębiające się czynniki.

Po zestawieniu ze współczesnymi katastrofami ponownie oceniono ryzyko związane z konopiami indyjskimi. Powszechny sceptycyzm wobec środków przeciwbólowych na dużą skalę po epidemii opioidów spustoszył społeczności w całym kraju, potencjalne możliwości finansowe, jakie daje biznes konopny, a także potencjał wielu innych nieznanych korzyści medycznych związanych z marihuaną, wszystko to przyczyniło się do legalizacji marihuany.

Podobnie jak w przypadku wielu innych tematów gorącej dyskusji, dezinformacja obfituje we wszystkie strony sporu; w szczególności w przemyśle konopnym duży nacisk kładzie się na edukację, aby przeciwdziałać sprzeciwowi wobec legalizacji.

W badaniu z 2019 r. zatytułowanym „Jak i dlaczego tak bardzo zmieniły się postawy dotyczące legalizacji marihuany? ” Felson i in. przeprowadził pierwsze kompleksowe i empiryczne badanie, aby ustalić, dlaczego opinia publiczna na temat legalizacji marihuany zmieniała się i w jaki sposób. Ich odkrycia ujawniły, że amerykańska opinia publiczna wyraźnie ogarnęła bardziej liberalne poglądy z powodu „spadku przynależności religijnej, spadku karania i zmiany ram medialnych”.

Chociaż w opinii publicznej wydaje się, że istnieje ogólne poparcie dla legalizacji marihuany, nie wszędzie tak jest.

W tradycyjnych źródłach medialnych, takich jak stacje informacyjne i gazety, reprezentacja konopi w mediach, które nie są ogólnokrajowe, może określać ogólny stosunek terytorium do legalizacji.

Reprezentacja medialna legalizacji konopi zależy głównie od odbiorców. Ogólnie rzecz biorąc, media głównego nurtu przyjęły edukacyjne podejście do legalizacji marihuany, z czego bardzo się cieszymy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © TritonSeeds.com - Przedstawia portal-blog o Marihuanie, cannabis, konopiach indyjskich, CBD, RSO, THC.