Marihuana Zmniejsza Objawy Gastroparezy

Używanie marihuany znacznie zmniejsza objawy u osób z oporną na leczenie gastroparezą. Tak wynika z nowego badania opublikowanego w czasopiśmie Cureus i zatytułowanego „Wpływ kannabinoidów na objawy opornej na leczenie gastroparezy: Jednośrodkowe doświadczenie”.

Gastropareza to choroba żołądka: często towarzyszy bólom brzucha, wzdęciom, nudnościom, zgadze i wymiotom.

Na potrzeby badania, naukowcy ocenili wpływ kannabinoidów na objawy choroby u 24 pacjentów z oporną na leczenie gastroparezą. Jak zauważyło NORML, pacjenci biorący udział w badaniu stosowali ziołową formę marihuany lub doustne THC (dronabinol) przez co najmniej 60 dni.

Badacze stwierdzili, że „Kannabinoidy radykalnie i znacząco poprawiają wszystkie objawy gastroparezy (…). W bezpośrednim porównaniu marihuana była lepsza [od dronabinolu] w poprawie ogólnych objawów choroby”.

Naukowcy doszli do wniosku, że:

„Kannabinoidy radykalnie poprawiają oporne objawy gastroparezy, w tym ból brzucha. Marihuana może być lepsza od dronabinolu w łagodzeniu tych objawów, chociaż oba kannabinoidy wydają się być obiecujące jako nowe, terapeutyczne leczenie gastroparezy (…). Ta rola w leczeniu bólu stanowi przełom w leczeniu bólu brzucha związanego z gastroparezą, dla którego nie ma obecnie sprawdzonych metod leczenia”.

Pełne streszczenie badania:

Kannabinoidy są coraz częściej wykorzystywane do celów leczniczych, w tym w przypadku neuropatii. Gastropareza jest zaburzeniem nerwowo-mięśniowym, a neuropatia odgrywa dużą rolę w jej patogenezie. Jest zatem rozsądne, że kannabinoidy mogą odgrywać korzystną rolę w leczeniu gastroparezy. Nasze badanie ocenia wpływ kannabinoidów na objawy gastroparezy.

Wykorzystane metody

W badaniu wzięło udział dwudziestu czterech (n=24) pacjentów z gastroparezą i objawami opornymi na leczenie. Do prospektywnej oceny wpływu kannabinoidów w postaci dronabinolu i medycznej marihuany na oporne objawy gastroparezy zastosowano „Gastropareza Cardinal Symptom Index” (GCSI) i skalę analogową do oceny bólu brzucha. Pacjenci wypełniali formularz GCSI i oceniali ból brzucha przed i po leczeniu. Między okresami raportowania kannabinoidy stosowano przez co najmniej 60 dni. Całkowite, złożone wyniki punktowe objawów GCSI, punktacje podzbioru objawów GCSI i punktacje bólu brzucha obliczono zarówno przed jak i po leczeniu.

Wyniki

W całkowitym wyniku złożonym GCSI zaobserwowano znaczącą poprawę po leczeniu kannabinoidami (średnia różnica wyników 12,8, 95% przedział ufności 10,4-15,2; wartość p <0,001). Pacjenci, którym przepisano marihuanę, doświadczyli statystycznie istotnej poprawy w każdej podgrupie objawów GCSI. Znaczącą poprawę w punktacji bólu brzucha zaobserwowano również w przypadku leczenia którymkolwiek z kannabinoidów (średnia różnica w punktacji 1,6; wartość p <0,001). Wnioski Kannabinoidy radykalnie łagodzą objawy gastroparezy. Co więcej, poprawa bólu brzucha dzięki kannabinoidom stanowi przełom w leczeniu bólu brzucha związanego z gastroparezą, dla którego nie ma obecnie zatwierdzonych metod leczenia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © TritonSeeds.com - Przedstawia portal-blog o Marihuanie, cannabis, konopiach indyjskich, CBD, RSO, THC.