Wpływ Marihuany Na Znieczulenie

Wpływ marihuany na znieczulenie i operacje.

Konopie indyjskie oferują szereg korzyści zdrowotnych, w tym łagodzenie przewlekłego bólu i bezsenności oraz ułatwianie radzenia sobie z lękiem, depresją i zespołem stresu pourazowego, aby znaleźć spokój i cieszyć się życiem.

Jednak marihuana nie zawsze dobrze współdziała z innymi lekami i w rzeczywistości może być wręcz niebezpieczna w zależności od leku. Tak jest z pewnością w przypadku marihuany i znieczulenia.

Przygotowanie do operacji może być przerażające z wielu powodów, dlatego porozmawiamy o tym, jak ważne jest komunikowanie się ze swoim anestezjologiem na temat rutyny związanej z konopiami indyjskimi oraz wpływu różnych metod zażywania konopi indyjskich na znieczulenie, aby zmniejszyć ryzyko powikłań.

Jeśli obecnie mieszkasz w miejscu, w którym marihuana nie jest legalna, lub w miejscu, w którym marihuana została zalegalizowana wyłącznie do użytku medycznego, możesz się zastanawiać, czy rozmowa z anestezjologiem na temat rutyny związanej z marihuaną jest prawnie bezpieczna.
Ze względu na ustawę HIPAA o ochronie prywatności rozmowy między Tobą, Twoim lekarzem, pielęgniarkami i innymi pracownikami służby zdrowia są uważane za chronione informacje zdrowotne, podobnie jak informacje dodawane do Twojej dokumentacji medycznej przez świadczeniodawców.

Pracownicy służby zdrowia mogą ujawniać chronione informacje zdrowotne członkom organów ścigania tylko w kilku bardzo szczególnych okolicznościach, na przykład gdy zagrożone jest bezpieczeństwo jednostki lub społeczeństwa lub w celu wykonania nakazu sądowego.

„Jedynym złamaniem tej umowy jest prawna i etyczna odpowiedzialność za zgłaszanie okoliczności, które mogą potencjalnie spowodować poważne uszkodzenie ciała dla siebie lub innych” – powiedział dr Daniel King, CRNA i członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Anestezjologicznych (AANA).

„W praktyce skupiamy się na pełnym zrozumieniu sytuacji medycznej naszych pacjentów i zapewnieniu im pozytywnych wyników”.

W rzeczywistości ważne jest, aby porozmawiać z lekarzem na temat swoich nawyków, ponieważ konopie indyjskie mogą mieć wpływ na układ sercowo-naczyniowy i oddechowy, co może stwarzać większe niż normalne ryzyko podczas znieczulenia.

„Zagrożenia te obejmują skurcz strun głosowych zmniejszenie dróg oddechowych płuc” – – powiedział King. „Ponadto istnieje obawa o tolerancję krzyżową na powszechnie stosowane leki znieczulające, a użytkownicy konopi mogą wymagać wyższych dawek i/lub stosowania innych środków”.

Pacjenci powinni ufać swojemu anestezjologowi, że jest kompetentny i dobrze przygotowany do opieki nad nimi, a także wiedzieć, że konsumpcja konopi indyjskich rośnie w środowisku medycznym.
Kiedy rozmawiasz ze swoim anestezjologiem na temat swojej rutyny, podaj informacje o: rodzaju zażywanych kannabinoidów (THC, CBD itp.), wszelkich okresach abstynencji od produktu, wzorcach używania, takich jak dawka, metoda, częstotliwość, i długości użytkowania oraz czy jest używany do celów medycznych.

Jak produkty CBD i THC wpływają inaczej na znieczulenie

Istnieje wiele różnic między wpływem THC i CBD na znieczulenie. W szczególności efekty między nimi w układzie sercowo-naczyniowym i żołądkowo-jelitowym są praktycznie przeciwne.
„THC częściej prowadzi do szybkiego rytmu serca i wysokiego ciśnienia krwi, podczas gdy CBD spowalnia tętno i obniża ciśnienie krwi” – ​​powiedział King.

„W układzie żołądkowo-jelitowym THC stymuluje apetyt, ale jest również powiązany ze spowolnioną motoryką żołądka przy długotrwałym stosowaniu – może to zwiększać ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych, takich jak zachłystowe zapalenie płuc”.

„Tolerancja na THC rozwija się dość szybko – co oznacza, że ​​już po kilku dawkach pacjent może stać się tolerancyjny i wymagać wyższych dawek, aby osiągnąć te same efekty”.

Dodał, że THC rozkłada się w organizmie w podobnym procesie komórkowym jak zwykłe leki znieczulające, więc istnieje obawa, że ​​wysoka tolerancja THC może wymagać wyższych dawek leków znieczulających.

King zauważył, że „obecnie nie dysponujemy wystarczającym poziomem zbadanych dowodów, aby móc przedstawić formalne zalecenia dotyczące stosowania jednego lub drugiego w okresie przedoperacyjnym lub pooperacyjnym”.

King podaje kilka podstawowych zaleceń dotyczących spożycia marihuany przed i po operacji: „Powstrzymaj się od palenia na 24-72 godziny przed zabiegiem, aby zmniejszyć reaktywność dróg oddechowych i poprawić gojenie się ran, ale najlepiej tak długo, jak to możliwe”.

Ponadto pacjenci nie powinni wznawiać konsumpcji konopi, dopóki efekty ich leków znieczulających i przeciwbólowych nie ustąpią całkowicie po operacji.

Co więcej, mieszanie marihuany z opioidami lub alkoholem może powodować osłabienie odruchów i podwyższony poziom sedacji, a także może pogorszyć pamięć i funkcje poznawcze, według Kinga.

Powiedział, że istnieje również obawa, że ​​mieszanie produktów z konopi indyjskich z opioidami lub alkoholem może prowadzić do uzależnienia i zaburzeń używania w dłuższej perspektywie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.


Copyright © TritonSeeds.com - Przedstawia portal-blog o Marihuanie, cannabis, konopiach indyjskich, CBD, RSO, THC.